IX Concurso de fotografía Xurxo Lobato

Bases do concurso 2013

 


1. PARTICIPANTES

 
O concurso vai dirixido ao alumnado de Educación Secundaria, Bacherelato e Formación Profesional de Galicia

 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 
• O tema é libre

 
• As fotografías poden presentarse en branco/negro ou cor

 
• Máximo de tres fotografías por participante

 
• As fotografías serán en formato dixital e só se poderán enviar por
correo electrónico

 
• Data de entrega: antes do 1 de abril de 2013

 
3. PRESENTACIÓN

 
Os autores deberán:

 
• enviar as fotografías por correo electrónico a :

 
fotomonelos@gmail.com

 
cos seguintes datos:

 
nome e apelidos| DNI | idade | teléfono | enderezo |centro de estudo | curso

 
• Poñerlle un título a cada foto

 
4. XURADO

 
• Estará formado por un representante
da Asociación de antigos alumnos,
outro do Instituto Monelos e tres
profesionais ou estudosos da fotografía

 
5. PREMIOS

 
1º premio: diploma e 250 €
2º premio: diploma e 150 €
3º premio: diploma e 100 €

 
• O xurado considerará a posibilidade
de conceder algún accesit, con regalo de lotes de libros de fotografía

 
6. EXPOSICIÓN

 
A organización do concurso poderá utilizar as fotografías seleccionadas e as premiadas para a súa difusión
(exposicións, edicións, etc.).

  
NOTA. A participación no concurso supón a aceptación das presentes bases

 

venres 18 xaneiro 2013

En CONVOCATORIAS | | Permalink


os comentarios foron deshabilitados.
Google+

Visita el perfil de galizart de Pinterest.
Follow my blog with Bloglovin

FollowInstagram