Daniel Alonso

As texturas e pulidos sobre a pedra aportan solidez á obra, achegándose ao traballo doutros artistas como o tamén galego Manolo Paz, quen integra elementos externos dentro do mesmo bloque de pedra, cunhas formas contemporáneas á vez que se achega ao imaxinario rural. Daniel Alonso propón unha obra baseada na tradición pero desde un enfoque contemporáneo que nos fai reflexionar sobre as nosas raíces a través das súas vivencias persoais, sempre desde a súa linguaxe propia e innovadora.
 Daniel Alonso trata sempre materiais nobres, madeira, coiro e por suposto granito, da zona de Vilachán e pedra negra de Campo Lameiro. A través de métricas artesanales estudadas ao longo dos séculos polos mestres artesanos, engadíndolle unha serie de técnicas propias e creando unha linguaxe persoal. Na construción das súas pezas utiliza ensamblajes simples, prescindindo de materiais nexo, dándolle así un carácter máis espontáneo e natural, ao modo do xenial Leonardo dá Vinci nos seus aparellos voladores e ferramentas bélicas. 


Galería Daniel Alonso


martes 27 novembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink


os comentarios foron deshabilitados.
Google+

Visita el perfil de galizart de Pinterest.
Follow my blog with Bloglovin

FollowInstagram