Mónica Vila

Mónica Vila (Vigo 1975)
O proxecto creativo que levo a cabo desde fai algún tempo céntrase nunha investigación subjetiva sobre interrelacións  entre o mundo da Arte e o da Ciencia desde un plano principalmente estético.[ Máis ]

venres 25 marzo 2016

En ARTISTAS | | Permalink

Santi Collazo

 Todo nuestro razonamiento se reduce a ceder al sentimiento” (Pascal)
 El arte es modo de vida diferente y camina a su paso entre nosotros cuando quiere y le parece oportuno. La contemplación de la obra de Santiago Collazo sugiere desde hace años esas intuiciones contemporáneas que por veces eran solamente anhelos. Habla de intensa formación, de mirada atenta y de libertad; de nosotros y de ellos, de lucha por la existencia ─aquellos esforzados remeros─ y de muletas existenciales que atan la vida con gomas de fortuna, como atamos en tantas ocasiones nuestro propio ánimo empujado por la inercia de seguir,de continuar apuntalando nuestras ruinas, nuestras vergüenzas y, al fin nuestra esperanza.
 

Galería Santi Collazo


[ Máis ]

xoves 04 xuño 2015

En ARTISTAS | 1 comentario | Permalink

Maica Alonso

 "Pintar es transformar los sueños, las emociones, los recuerdos, la esencia de los pensamientos, llegar con el color y las formas a la sorpresa y la magia, entrecruzar sensualidad y realidades, poesías y prosas, sarcasmos, ironías y reflexiones, transmitir con el papel o el lienzo todo aquello que el pintor sabe que existen unas veces en la realidad y otras, las más, en la imaginación, en las otras realidades de cada uno,de cada ser, de cada cosa, todo aquello que es capaz de verse con los ojos cerrados y todo lo que habita en el mundo de la fantasía".
Galeria Maica Alonso 
Maica Alonso

[ Máis ]

martes 01 abril 2014

En ARTISTAS | | Permalink

Mercedes Molares

[ Máis ]

martes 26 novembro 2013

En ARTISTAS | | Permalink

Maria Xesús Díaz

"O home sempre sentiu a necesidade de expresarse artísticamente dunha forma ou outra. Reside o importante dunha obra no que se representa ou na experiencia estética que desata?
O acceso a toda obra de arte é totalmente libre. A única condición imprescindible 
para o disfrute, é o desexar facelo. A obra e o seu autor son inseparables e á vez autónomos. A obra é creada para ser comprendida sen necesidade da súa presenza. 
A fase de creación é simple e complicada. As ideas, a inspiración no momento adecuado, o ambiente, o contexto, o comezo, o seguimiento, a perseveranza, o material, o inmaterial". 

[ Máis ]

venres 18 xaneiro 2013

En ARTISTAS | | Permalink

Fran Lareo

Fran Lareo genuino artista plástico en su concepción, se deja imbuir con maestría por la escultura y atrapar por las formas de representación más ancestrales en el diseño, llegando incluso al esquematismo.

Se empapa de fuentes tradicionales devastando la esencia de su creación. Divergencias entre el diseño más primitivo y el más vanguardista, llegando a un arte puro, sincrético y esquemático. Los materiales que utiliza lo llevan al contraste desde la calidez más dúctil, hasta la rigidez más imperturbable. Para ello se vale de elementos tan antagónicos como las maderas y el cemento, materiales que son interpretados como la substanciación de la dualidad hecho inherente a todo proceso creativo. Esther Ferrer

[ Máis ]

venres 21 decembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

Ramón Casanova


"Foto-grafo é aquel que comprende a esencia das foto-grafías: debuxos de luz, luz feita formas, mapas da viaxe da luz á forma.
O foto-grafo utiliza esos mapas para levar as formas (que son as súas) alí a onde nacen: a luz.Foto-grafía é aquela que comprende que está feita de luz; aquela que reflicte o constante fluir da luz facéndose formas, e o anhelo constante das formas para nacer da luz.
Foto-grafiar é desimaxinar imáxenes.

As imáxenes nacen da luz, e volven á luz sen dexar un instante de ser luz".

[ Máis ]

xoves 20 decembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

Enrique Lista

Malpica de Bergantiños (A Coruña), 1977

[ Máis ]

martes 11 decembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

Alejos

Pinto dende pequeno, có convencimento de que a pintura é unha forma máxica de expresar con imáxenes o que un non pode ou non sabe transmitir doutra forma.

[ Máis ]

sabado 08 decembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

Mané Boán

[ Máis ]

venres 07 decembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

Xesús M. Méndez Padín

“…có mesmo ollar maxinativo dun cativo que goza das nubes xogando a descubrir as formas que se atopan nelas, Xesús Méndez Padín contempla as nubes de pedra e madeira das que se rodea e respectandoas ó máximo, recalca algunhas das suas formas, as texturas, os seus ritmos e sinxelamente redibuxa con unha técnica impecable a anatomía humana que lle ofrecen, a sua obsesión. O resultado, claro está: sinxeleza, limpeza, movemento …unha nube…”
Carlos Antonio S. Redondo (Xestor cultural)

  

[ Máis ]

venres 07 decembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

Rosa Fernández Salanova

Nacín en Barallobre (Fene), A Coruña; resido actualmente en Ferrol. 
Desde nena síntome inclinada pola arte, especialmente pola pintura e o debuxo e de forma autodidacta póñome a debuxar en calquera papel que tivese a man; máis tarde me decido a pintar con oleo sobre táboa e posteriormente en lenzo.

[ Máis ]

xoves 06 decembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

Ritta Bremer

Ritta Bremer, pintora galega, nada en Alemaña e residente en
Tui. Traballa dende hai máis de 26 anos experimentando nas artes
plásticas. 

[ Máis ]

xoves 06 decembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

Tesouro

Carlos TESOURO

1965
 

[ Máis ]

xoves 06 decembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

Roxel

Rogelio Fortes Alonso. 
Gondomar

[ Máis ]

xoves 06 decembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

Matías Marqués

Matías Marqués, paisaxista cabal                                                         
A paisaxe é, sobre todo, sensibilidade ante a natureza. 
Interpretación subjetiva de referencias, e, en definitiva, abstracción da realidade contorna, por moi realista que
semeje ser esta interpretación.

[ Máis ]

sabado 01 decembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

José Luis García

A inqueda necesidade de expresar os meus sentimentos, emocións e ata dúbidas, e querer plasmalos físicamente nun soporte, mergúllame nunha procura incesante por conseguir unha idónea relación e axustado diálogo entre os materiais a utilizar.

Consciente da imposibilidade de crear a obra de arte perfecta, suscítome a actividade artística como o goce da procura día tras día, sen conceptos prefijados nin fin determinado, adoptando unha linguaxe persoal no que me senta identificado, para intentar reflectir momentos vividos, estados de ánimo e reflexións sobre o mundo que me rodea e tócame vivir.


Na actualidade traballo a madeira como soporte, manipulando a expresión que ela mesma posúe e cubríndoa posteriormente, en parte ou na súa totalidade, de pintura segundo a intencionalidad expresiva que á miña entender require a obra.

[ Máis ]

sabado 01 decembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

Daniel Alonso

Daniel Alonso, escultura da nova tradición
[ Máis ]

martes 27 novembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

Alfredo Sebastián Pirucha

Artista nacido en Sanxenxo (Pontevedra) no ano 1982.
Residindo actualmente en Coslada (Madrid). 
Formación autodidacta. 
[ Máis ]

martes 27 novembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

Gemma Marqués

Desde moi pequena interesada no debuxo e a pintura, Gemma Marqués non dubida da súa vocación e cursa o Bacharelato Artístico na Escola de Artes e Oficios de Burgos, para acabar sendo Licenciada en Belas Artes na especialidade de pintura no ano 2004, na Universidade de Vigo, Pontevedra.

[ Máis ]

martes 27 novembro 2012

En ARTISTAS | | Permalink

Google+

Visita el perfil de galizart de Pinterest.
Follow my blog with Bloglovin

FollowInstagram