Certame de artes plásticas Novos Valores 2016


A promoción de actividades culturais, en xeral, e a das manifestacións artísticas, en particular, é un dos trazos que máis e mellor significan ao longo da súa historia a Deputación de Pontevedra. Un dos fitos máis destacados deste labor de patrocinio é a concesión de axudas a creadoras e creadores noveis, documentadas xa na segunda metade do século XIX e con continuidade na actualidade.

 
A conmemoración este ano do centenario da chegada de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao á cidade de Pontevedra, o feito de que a Real Academia Galega de Belas Artes lle dedicase no 2016 o Día das Artes Galegas e, sobre todo, a transcendencia que para o desenvolvemento das nosas manifestacións artísticas tivo a súa implicación no proceso de reformulación das bases que, para a concesión de pensións a novos autores, se materializou en 1925, constitúe un momento óptimo para a recuperación de fórmulas de apoio a esa categoría de creadoras e creadores cuxa eficacia está historicamente acreditada.
 
Amparada nestes sólidos fundamentos a Deputación de Pontevedra convoca o Certame de Artes Plásticas Novos Valores 2016, que se rexerá polas seguintes
 
[ Máis ]

mércores 15 xuño 2016

En CONVOCATORIAS | Sen comentarios | Permalink

Google+

Visita el perfil de galizart de Pinterest.
Follow my blog with Bloglovin

FollowInstagram